Share

SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.

SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. (Android)
Developer:
Price: Free
Rating:
5.0 (1)
Reviews: Write a Review
Downloads: 547
Add to Screenshots Google Play

Description

Advertisement
Advertisement

Description SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.

Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa
keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan
kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji.
Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Saidina
Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagai
contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar.
Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan
risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di
pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya
yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan fitrah,
kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakan
mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia di
muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi
memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menunaikan
tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah
dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan.
Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keredhaan
Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka serta
memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.

more ↓

What's new

fix bug

Additional information

  • Updated:
  • Version: 1.0
  • Size: 4.80Mb
  • OS: Android 2.3.3 and up

Developer

islam4all

Lists

Reviews

Be the first to review
Your name
Your rating
Your review

Share SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. / Android

Promote this app and drive app downloads:
Short URL:

Badge islam4all / Developer

islam4all / Developer

You might also like

You might also like

Get started - it's free. Create an account
FileDir