JOIN US!

Top - Finance Discounts - Finance

PekaoFirma24

Developer:
Price: Free
Rating:
5.0/5 (1)
Reviews: No reviews Write a Review
Downloads / this week: 6 / 0
Add to list+ Download QR Screenshots

Description

Advertisement
Advertisement

Description

Aplikacja mobilna PekaoFirma24 dla mikro i małych firm w Banku Pekao SA umożliwia w pełni transakcyjną obsługę rachunków firmy.

Zakres funkcji:
Część transakcyjna wymagająca logowania:
1. Rachunki bieżące, kredytowe, kart kredytowych: lista, salda, historia operacji
2. Przelewy krajowe, wewnętrzne, zdefiniowane, do ZUS, US, zlecenia stałe, przelewy na dowolny rachunek
3. Przelewy zagraniczne, SEPA
4. Moduł dealingowy: przelewy wewnętrzne walutowe z podglądem kursu wymiany
5. Lokaty: lista, otwieranie i zrywanie lokat, historia operacji
6. Doładowania telefonów
7. Rejestr zdarzeń finansowych
8. Obsługa wielopodpisu
9. Dostęp do wielu firm z poziomu jednej aplikacji

Część informacyjna dostępna bez konieczności aktywowania i bez logowania:
1. Informacje giełdowe: informacje ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców
2. Mapa z wyszukiwarką: oddziałów, bankomatów i punktów rabatowych dla posiadaczy kart Banku Pekao oraz placówek Domu Maklerskiego
3. Kursy walut z kalkulatorem
4. Aktualności z Banku Pekao S.A.
5. Nasza oferta: informacje o produktach Banku Pekao S.A.
6. Demo

Przetestuj „Demo” aby zapoznać się z częścią transakcyjną aplikacji.
Więcej informacji znajdziesz na http://www.pekao.com.pl/mis/bankowosc_elektroniczna/mobile/

Bezpieczeństwo:
Część transakcyjna jest dostępna po zalogowaniu.
Operacje wymagające autoryzacji zabezpieczone są mobilnym PINem ustanawianym podczas aktywacji.
Żadna z poufnych danych (identyfikator, hasło, PIN) nie jest przechowywana
w urządzeniu.

UWAGA! Menu w kształcie koła zostało zoptymalizowane pod kątem telefonów iPhone3GS i nowszych oraz tabletów. Na pozostałych urządzeniach zalecamy korzystanie z menu w widoku listy.
---------------------------------------------------
PekaoFirma24 mobile application for small and medium enterprises in Bank Pekao SA provides fully transactional accounts service.

Functionality:
Transactional part available after logging:
1. Current accounts, credits and credit card accounts: list, balances, operation history
2. Transfers: domestic, internal, predefined, to ZUS, Tax office, standing orders, transfers to any accounts
3. Foreign and SEPA transfers
4. Dealing module: internal currency transactions with exchange rate presentation
5. Deposits: list, opening and termination, operation history
6. Phone top-ups
7. Finacial event registry
8. Multi-siganture support
9. Access to many companies via one application

Informative part:
Available for all at once, after downloading the application and without activation
1. Stock information: information from companies, WSE, global exchanges and commodities quotations
2. Map with an option to locate: Bank and Brokerage House branches, ATMs and rebate points for Bank Pekao cardholders,
3. Exchange rates with calculator
4. Bank Pekao S.A. news
5. Our offer: information about Bank Pekao S.A. products
6. Demo

Test “Demo” to become familiar with transactional part of application.
You can find more information on http://www.pekao.com.pl/mis/bankowosc_elektroniczna/mobile/

Security:
Transactional part is available after logging.
Operations that require authorization are secured by mobile PIN (established during activation).
None of confidential data (login, password, PIN) is stored in the device.

Attention! The “wheel” menu has been optimized for iPhone3GS and newer models and tablets. For other devices we recommend to use the menu in list view.

more ↓

What's new

Poprawki dotyczące działania aplikacji na iOS7.
---------------------------------
Fixes for the application running on iOS7.

Additional information

 • Updated:
 • Version: 1.0.2
 • Size: 10.13Mb
 • Operating systems: iPhone5s, iPadMini4G, iPad3G, iPhone4S, iPodTouchFifthGen, iPad2Wifi, iPhone5c, iPodTouchourthGen, iPodTouchThirdGen, iPhone4, iPhone5, iPadThirdGen4G, iPadMini, iPadWifi, iPadFourthGen4G, iPadFourthGen, iPhone-3GS, iPad23G, iPadThirdGen
 • Supported languages: English, Polish
 • Website:Icohttp://www.pekao.com.pl

Developer Bank Pekao SA

 • Platforms: Android iOS
 • Apps: 10
 • Free: 10
 • Paid: 0
 • RSS: Subscribe
 • Downloads: 371 / 0
 • Rating: 5.0/5 (1)
 • Updated: Nov 12, 2014
 • More from developer (10)

Lists

Reviews

Be the first to review.
Your name:
Your rating:
Your review:

Share

Badge Promote your app and drive app downloads

PekaoFirma24 / iOS

You might also like

Top - Finance New - Finance Discounts - Finance
FileDir
Email:
Password:
    Sign up